Dascălul

Dascalul

Ultimul articol scris de prof. Ion Aflorei pentru „Curierul UCRAINEAN”

„Olarul modelează un boţ de lut. Fochistul dă căldură. Apa iute a munţilor aduce lumină în case. Pietrarul şlefuieşte stânca. Lăutarul ne gâdilă urechile. Doctorul ne vindecă de toate bolile. Poliţistul ne asigură liniştea. Aviatorul ne plimbă prin zările înalte, dincolo de nori. Dascălul modelează suflete fragede şi gingaşe. Şi nu-i deloc uşor. Fiecare dintre cei enumeraţi mai sus au o anume misiune cu un grad mai mare sau mai mic de dificultate. Dascălul, în schimb, îi modelează.pe toţi. Şi, cred, nu-i o exagerare. Picătură, mică, mică, din dascăl se regăseşte în fiecare dintre noi. Ce-ar fi lumea fără dascăli? V-aţi întrebat? Oare marii învăţaţi au avut dascăli buni că au ajuns şi au rămas în conştiinţa noastră ? Sunt convins că da.

Fără să ne dăm seama dascălul ocupă prima pătrăţică a sufletului nostru. Dacă nu percepem adevărul, pesemne nu-l vrem! El, dascălul, are viaţa lui, universul lui. Mintea-l răscoleşte continuu. Caută. Cercetează. Născoceşte. Şi a găsi soluţii pentru cei ce mâine vor zidi o lume nouă, nu-i uşor deloc şi puţini s-ar încumeta s-o facă. La orice în viaţă contează temelia. Ca să reziste în timp temelia trebuie să fie solidă. Un castel de nisip se dărâmă la primul val. Meşterul Manole, ca să-i reziste lucrarea, a trebuit s-o sacrifice pe Ana. Şi-a meritat. Lucrarea sa, un adevărat sanctuar, poate fi admirată şi azi, şi mâine, şi poimâne, cât va exista lumea. Asemenea lui, dascălul este meşter de suflete.

Sunt oameni care la muncă transpiră. Sudoarea dascălului o simţi pe măsura trecerii timpului. Viaţa lui se-nvârte în jurul unui…  boţ de om. Este ca într-un cuib. Când ajung mari, puii îşi iau zborul. „Nimeni nu ştie/Cât de mult ai plecat/Şi nici cât de departe” (R. Ciobotari). Pentru că după căldura, candoarea şi grija dascălului urmează neantul. Adică, necunoscutul. Un drum anume. Fiecare dintre semeni îşi urmează calea. Dascălul n-o ştie. Dar încearcă să pregătească tinerele vlăstare să păşească pe ea.

Dacă vecinul de breaslă o face pentru a-şi înmulţi talanţii, dascălul este mânat înainte de gândul de a înfrumuseţa şi înnobila suflete, de a semăna omenie, de a lega cerurile, de a face oamenii mai buni.

Aş compara dascălul, fără a exagera, cu un MUNTE. Muntele este mic în faţa lui. Orice om, oricât de ştiutor ar fi, şi-ar dori, măcar o dată în viaţă, un urcuş la Munte, LA DASCĂL. Pentru a-i cere un sfat. O idee. Şi constaţi că urcuşul, greu, merită! Şi un suflet înnobilat înseamnă mai mult decât zece Bănci. Ia aminte! Nu banii contează!, ci frumuseţea sufletească, frumuseţe care îţi dă spor spre înalturi!

Dascălul, când munceşte se străduieşte, născoceşte, modelează, iar când se odihneşte în grădină munceşte!

Cum într-un lanţ fiecare za este CEVA, cum cobzarul-olarul-doctorul-pietrarul etc. nu-şi pot atinge ţinta fără ceva anume, tot aşa şi DASCĂLUL nu-şi poate îmbujora obrajii şi înveseli cămările sufletului fără culoarea şi formele calde şi inocente ale celor mici. În tot ce face pune suflet, pasiune şi dragoste. Şi o face bine!”

Articol Ion Aflorei

Prof. ION AFLOREI

Grafica VASILE HUTOPILẢ

Reclame

TREPTE SPRE LUMINA

Copiii sunt cei dintâi cititori

OTILIA CAZIMIR

            Să pătrunzi în lumea școlilor nu-i lucru ușor. Vei afla, ca într-un labirint, o lume mai aparte. Vei (re)descoperi treptele școlii, cele care te-au dus spre lumină. N-ai avut lumină, dar ai aflat-o. Flacăra ei te-a condus pe drumul vieții. Nu ne dăm seama, dar școala este un izvor de lumină, îți dă o cale pe care, tu, tinere, trebuie s-o urmezi. Îți vei aminti de învățătoarea care ți-a pus pentru întâia dată creionul în mână. Îţi mai aduci aminte de câte ori ai răsturnat călimara cu cerneală sau ai pierdud penița? Oricear fi, figura întâiului dascăl o ai și acum în minte. Sobru, mereu cu zâmbetul pe buze, prietenos, blând, dar când situația o impunea, aspru!

Scoala Izvoarele Sucevei

Școala este ca un munte. Pornești de la poalele lui și, urcând treaptă cu treaptă, cu sudoare și râvnă, ajungi în vârful lui. Dacă ai reușit, ai strigat EVRIKA! Cine are carte are parte, spune o vorbă din străbuni. Școala este un fel de Everest spre vârful căruia ne propunem să ajungem… Școala este izvor de înțelepciune și învățăminte, care îți dă aripi și te înalță; cei care iau lumină din călimara școlii ajung pe culme… Străbunii noștri n-au avut diplome, dar au avut o școală a vieții extraordinară. Au dezvoltat o adevărată industrie țărănească și au desăvârșit o autentică civilizație montană. Ei nu cumpărau aproape nimic; totul era obținut în gospodărie, mai puțin ceaunul, podoabele pentru femei și basmalele. Toată viața… umblăm la școală. Suntem și autodidacți. Școala rămâne…creierul existenței noastre.

scoaala-izvoarele-sucevei

Școala este ca un susur. Un izvor care dă naștere la o undă de lumină care-ți croiește drum în viață. Și se varsă undeva. Într-o mare a lumii. O mare cu oameni buni, primitori și dătători de speranță și armonie…Uneori, s-ar putea ca marea să fie învolburată, cu valuri mari, cu oameni mai puțin prietenoși, dar, cu siguranță, cele învățate în școală te vor ajuta să răzbești. Școala înseamnă, vorba cântecului,„dimineți cu ferestre deschise”…și, aș mai adăuga eu, inimă largă, suflet cald și o rampă de lansare spre zări înalte… Școala rămâne bucuria cunoașterii și o adevărată cetate spirituală…

 

Prof. Aflorei Ion

 

Echipa: Izvoarele Sucevei Bucovina
Ioana Aflorei &  Mirei Pîrvu
LINK: https://www.facebook.com/IzvoareleSuceveiBUCOVINA

ÎNVĂŢĂMÂNT

MİNİSTERUL EDUCAŢİEİ, CERCETĂRİİ SI INOVĂRII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII İZVOARELE SUCEVEİ 
CF 14102175
Tel./Fax 0230575999

Tel. 0230575970; 0724290175

Cod 727330;

e-mail: scizv_bradut@yahoo.com

Salariații din unitățile școlare ale comunei Izvoarele Sucevei:

link PDF: Scoala Izvoarele Sucevei

Inscriere in clasa pregatitoare Izvoarele Sucevei 2013

1  Școala gimnazială Izvoarele Sucevei – clase simultane CP – III

2. Școala gimnazială Brodina de Sus – clase simultane  CP – II-IV

3.  Școala primară Bobeica – clase simultane  CP – I -II-III-IV

4.  Școala primară Ploșcii – clase simultane   CP – I -II-III-IV

5.  Școala primară Buc

6.  Școala primară Salaș CP – I -II -III-IV

7.  Școala primară Cununa CP – I -II -III-IV

Ca și structura mai avem și 4 Grădinițe cu program normal:  GPN Izv. Sucevei, GPN Bobeica, GPN Ploșcii, GPN Brodina de Sus